• มุ่งบริหารพลังงานอย่างยั่งยืน ให้ประเทศชาติ  และประชาชนชาวไทย  มีพลังงานใช้อย่างพอเพียง
  • มีพลังงาน  มีความสุข  มุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อไทยทุกคน 

ติดต่อเรา

ปรับขนาดอักษร :

บุคลากรสำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

โทร./โทรสาร

1.

นายเจริญลาภ  ฬาทอง

พลังงานจังหวัดขอนแก่น

043-238707-9

2.

นางจิราภรณ์  จงรั้งกลาง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

043-238707-9

3.

นายสุวิทย์   วงศ์แสน

วิศวกรชำนาญการ

043-238707-9

4.

นายคำภา  สีภา

นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ

043-238707-9

5.

นายอนุรักษ์  หอสูงเนิน

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

043-238707-9

6.

นายเสถียร  ดวงจำปา

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

043-238707-9

7.

นางดรุณี  กัณหา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

043-238707-9

8.

นางมริวรรณ  เจริญเขตร์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

043-238707-9

9.

นายบุญส่ง  ปัดศรี

นักงานขับรถ ส.2

043-238707-9

10.

นายหนูเพียร   โม้กุดแอด

พนักงานธุรการ

043-238707-9

11.

นางรัชนีกร  วงศ์ก่อ

จ้างเหมาบริการ

043-238707-9

12.

นายวีระ  ลุนพงษ์

จ้างเหมาบริการ

043-238707-9

13.

นางสาววิภารัตน์  ศิริคูณทอง

จ้างเหมาบริการ 043-238707-9

14.

นายเอกพล  มนตรี

จ้างเหมาบริการ

043-238707-9

15.

นายศุภกร  ปรุรัตน์

จ้างเหมาบริการ

043-238707-9

16.

นางคมขำ  นันบุญมา

จ้างเหมาบริการ

043-238707-9

17.

นายสัญญา  วงษาวัตร

จ้างเหมาบริการ

043-238707-9

18.

นายจักริน   เคนจันทา

จ้างเหมาบริการ

043-238707-9

 

สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น

ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 5

ถ.ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น 40000

กำกับกิจการพลังงาน

โทร./โทรสาร   043-238707

แผนงานและยุทธศาสตร์

โทร./โทรสาร   043-238708

บริหารงานทั่วไป

โทร./โทรสาร   043-238709

E-mail  สพจ.ขก.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

h01

ลิงค์หน่วยงาน

Untitled Document

ราคาน้ำมันวันนี้

สถิติการเข้าชม

084711
วันนี้วันนี้191
เมื่อวานเมื่อวาน228
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้379
เดือนนี้เดือนนี้4384
ทั้งหมดทั้งหมด84711