• มุ่งบริหารพลังงานอย่างยั่งยืน ให้ประเทศชาติ  และประชาชนชาวไทย  มีพลังงานใช้อย่างพอเพียง
  • มีพลังงาน  มีความสุข  มุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อไทยทุกคน 

ติดต่อเรา

ปรับขนาดอักษร :

บุคลากรสำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

โทร./โทรสาร

1.

นายเจริญลาภ  ฬาทอง

พลังงานจังหวัดขอนแก่น

043-238707-9

2.

นางจิราภรณ์  จงรั้งกลาง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

043-238707-9

3.

นายสุวิทย์   วงศ์แสน

วิศวกรชำนาญการ

043-238707-9

4.

นายคำภา  สีภา

นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ

043-238707-9

5.

นายอนุรักษ์  หอสูงเนิน

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

043-238707-9

6.

นางสาวเพชรรัตน์  เฉลียวฉลาด

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

043-238707-9

7.

นางดรุณี  กัณหา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

043-238707-9

8.

นางมริวรรณ  เจริญเขตร์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

043-238707-9

9.

นายบุญส่ง  ปัดศรี

พนักงานขับรถ ส.2

043-238707-9

10.

นายหนูเพียร   โม้กุดแอด

พนักงานธุรการ

043-238707-9

11.

นางรัชนีกร  วงศ์ก่อ

ปฏิบัติงานด้านธุรการ

043-238707-9

12.

นายวีระ  ลุนพงษ์

ปฏิบัติงานด้านธุรกิจพลังงาน

043-238707-9

13.

นางสาววิภารัตน์  ศิริคูณทอง

ปฏิบัติงานด้านแผนและชุมชน 043-238707-9

14.

นายเอกพล  มนตรี

ปฏิบัติการวิเคราะห์แผนและนโยบาย

043-238707-9

15.

นายศุภกร  ปรุรัตน์

ปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล

043-238707-9

16.

นางคมขำ  นันบุญมา

จ้างเหมาแม่บ้าน

043-238707-9

17.

นายสัญญา  วงษาวัตร

ปฏิบัติงานด้านธุรกิจพลังงาน

043-238707-9

18.

นายจักริน   เคนจันทา

ปฏิบัติงานแผนชุมชนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

043-238707-9

19.

นางสาวกรรภิรย์   นันต๊ะภูมิ

ปฏิบัติงานด้านแผนชุมชน

043-238707-9

 

สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น

ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 5

ถ.ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น 40000

กำกับกิจการพลังงาน

โทร./โทรสาร   043-238707

แผนงานและยุทธศาสตร์

โทร./โทรสาร   043-238708

บริหารงานทั่วไป

โทร./โทรสาร   043-238709

E-mail  สพจ.ขก.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

h01

ลิงค์หน่วยงาน

Untitled Document

ราคาน้ำมันวันนี้

สถิติการเข้าชม

139737
วันนี้วันนี้79
เมื่อวานเมื่อวาน226
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้716
เดือนนี้เดือนนี้1389
ทั้งหมดทั้งหมด139737